องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้มีการจัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันที่ 11 เม.ย. 62 เวลา 11.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้มีการจัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยนางมลัยรัก ทองผานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวอวยพรให้ผู้บริหาร ราชการ พรักงานและลูกจ้างในสังกัด มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความสุข ความเจริญ ทั้งในชีวิตและหน้าที่การงาน ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสดใสและอบอุ่น ต่อมานายก อบจ.มุกดาหาร ได้นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย

Share: