วันทึ่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายยุวพล อุดม ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัดองคลังและกองการศึกษาฯ ได้รับมอบหมายจากนาง มลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกุลและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9 วัดป่าถ้ำตาดา ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร