วันที่ 28 มีนาคม 2562 นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวรายงาน ในนามของคณะผู้จัดโครงการเปิดโลกการจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร ให้แก่นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลช จังหวัดมุกดาหาร