วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2562 ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร