วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเลขา บุตดีวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนง ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ณ ห้องแกรนด์คอนเวนซันเซนเตอร์ A โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล