วันที่ 2 มีนาคม 2562 นายโสมนัส ทองสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายนิรุตติ์ วงษาเนาว์ ผู้อำนวยการกองช่าง ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร