วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมใจ “หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต” อนุรักษ์วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม โครงการดีดี ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการใช้ถุงผ้า และหิ้วปิ่นโตใส่อาหารนำมารับประทานร่วมกัน เพื่อลดปริมาณขยะ ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร