เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. นางมลัยรัก ทองผา พร้อมคณะผู้บริหาร และผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ สถานศึกษา สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านค้อ และประชาชนตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เปิดงานสืบสานประเพณีบุญข้าวจี่เดือนสาม “รวมชนเผ่าไทยอีสานงานบุญข้าวจี่ ประเพณีบุญคุ้ม ตุ้มโฮมวัฒนธรรม” ประจำปี ๒๕๖๒

โดยมี อบจ.มุกดาหาร สนง.วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร สนับสนุนการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ก.พ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านค้อ และ วัดชัยภูมิ บ้านค้อ

ในการนี้ นางมาลัยรัก ทองผา นายก อบจ.มุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและในท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรข้าวจี่ การแสดงฟ้อนเปิดงาน “สวรรค์งาน บุญข้าวจี่” ขบวนแห่ข้าวจี่สร้างสรรค์ การแสดงนิทรรศการขบวนแห่ การประกวดคุ้มข้าวจี่ การประกวดข้าวจี่โชว์ การประกวดข้าวจี่ชิม การประกวดพาแลงอีสาน และชมการแสดงศิลวัฒนธรรมพื้นบ้าน ผลการประกวดคุ้มข้าวจี่ ได้แก่ อันดับ 1 คุ้มหลวงวิเศษ 2. ผู้ใหญ่พานิช 3. คุ้มหนองสิม และรางวัลชมเชย คุ้มศาลเจ้าปู่ ผลการประกวดข้าวจี่โชว์ ได้แก่ อันดับ 1 คุ้มดอนผีน้อย 2. คุ้มตะวันยอแสง 3.คุ้มชัยปัญญา รางวัลชมเชยคุ้มอุ่นประชา ผลการประกวดข้าวจี่ชิม ได้แก่ อันดับ 1 คุ้มแสงสุริยะ 2.หนองแฝก 3.คุ้มเสมียนสอน รางวัลชมเชยคุ้มศาลเจ้าปู่ และผลการประกวดพาแลงอีสาน ได้แก่ อันดับ 1 คุ้มหนองติ้วนางหลง 2.คุ้มเซียงสุภา 3.คุ้มจันทะเสน รางวัลชมเชยคุ้มนนทราช