วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.30 น. นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นำทีมคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนข้าราชการทุกภาคส่วน ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนายประพันธ์ คนหาญ ส.อบจ. เขต 1 อำเภอหนองสูง ประธานสภาฯคนใหม่ นายกิตติศัพท์ คนคล่อง ส.อบจ. เขต3 อำเภอคำชะอี รองประธานคนที่ 1 และนายสุธี บัวสด ส.อบจ. เขต7 อำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นรองประธานคนที่ 2 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร