วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายบุญรู้ บุตดีวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมเป็นกรรมการเปิดงานรวมพลคน TO BE NUMBER ONE อำเภอดอนตาล รับการประมาณผลการดำเนินงาน โครงการรณรงค์้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนดอนตาลวิทยา