องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
ที่อยู่: อำเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์: 042-611423
fax : 042-611653