สะพานมิตรภาพไทยลาว

ภาพโดย วิเชียร สัจจมุกดา  
Photo By Wichian Satjamukda

Share:

Author: admin