Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทหินและประเภทอื่นๆ เพื่อซ้อมบำรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองผือ – บ้านชะโนด และสายบ้านสามขา – บ้านนาสองห้อง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทยาง เพื่อซ่อมบำรุงถนน ลาดยาง สายบ้านหนองผือ – บ้านชะโนด และบ้านสามขา – บ้านนาสองห้อง

Continue Reading...
Posted in ภาพกิจกรรม

รับเกียรติให้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดงมอน ตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นา…

Continue Reading...
Posted in ภาพกิจกรรม

ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ณ เวทีรำวงย้อนยุค ริมน้ำหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เว…

Continue Reading...
Posted in ภาพกิจกรรม

ประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ณ บริเวณทุ่งนาดอนปู่ตา บ้านตูมหวาน หมู่ 8 ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 นา…

Continue Reading...
Posted in ภาพกิจกรรม

ได้ร่วมเป็นเกียรติมอบทุนสนับสนุนในการพัฒนาชุมชนบ้านพังคองป้ายทางเข้าหมู่บ้าน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นาย…

Continue Reading...
Posted in ภาพกิจกรรม

เป็นประธานเปิดการแข่งขันการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นาย…

Continue Reading...