ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง แก้ไขเลขประจำตัวสอบ ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (เฉพาะราย)