ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาการขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงานสมรรถนะสูง ณ ห้องพลอยบอลรูน โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นางเลขา บุตดีวงศ์ รองนายกองค […]

พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธี บรมราชาภิเษก จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. นางเลขา บุตดีว […]

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของ โทรทัศน์รวมเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายโสมน […]