ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการจัดหาจอภาพ LED เพื่อรับสัญญาณการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย งานเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธี พระบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562