ป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญผะเหวต ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 31 มีนาคม 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์ก […]

ร่วมพิธีถวามราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมาธิวรเสรฐ มหาเจษฎาบดินทร พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. นางกุสุมา […]

เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกุลและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9

วันทึ่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายยุวพล อุดม […]