ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ร่วมปลูกต้นไม้พระราชทานตามโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายโสมนัส ทองส […]

เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกุลและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันทึ่ 28 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. นายยุวพล อุดม […]

ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร มหาราช” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. นายโสมนัส ทองส […]

วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 22 เมษายน 2562 นางเลขา บุตดีวงศ์ รองนายกองค […]

เข้าร่วมพิธีปฏิบัติธรรมและรับฟังพระธรรมเทศนาโครงการปฏิบัติธรรมในวันพระเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดศรีมงคลใต้

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น. นายยุวพล อุดม […]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมใจ “หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต” อนุรักษ์วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม โครงการดีดี ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ผู้บริหาร หัวห […]

ร่วมพิธีท้าบุญตักบาตรโครงการปฏิบัติธรรมในวันพระเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. นายโสมนัส ทองส […]