ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทอื่นๆ จำนวน 3 รายการ เพื่อดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางถนนเส้รทางเข้าน้ำตกแก้งช้างเนียน ในการเตรียมการจักพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเษกฯ

ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทหิน จำนวน 3 รายการ เพื่อดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางถนนเส้รทางเข้าน้ำตกแก้งช้างเนียน ในการเตรียมการจักพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเษกฯ

ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทยาง จำนวน 3 รายการ เพื่อดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางถนนเส้รทางเข้าน้ำตกแก้งช้างเนียน ในการเตรียมการจักพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเษกฯ