ร่วมกับโรงเรียนมุกดาหาร รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “ไม่เป็นทาสบุหรี่” มุกดาหาร

อบจ.มุกดาหาร ร่วมกับโรงเรียนมุกดาหาร รณรงค์ป้องกัน […]

ร่วมแรงร่วมใจในการสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บริเวณห้วยเสี้ยว บ้านพังคอง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

อบจ. มุกดาหาร พร้อมชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายชะล […]

เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายอบรมการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน (แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง)

อบจ.มุกดาหาร จัดค่ายอบรมศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที […]

นเปิดโครงการฝายชะลอน้ำและพิธีเปิดโครงการปลูกป่า/ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562

อบจ.มุกดาหารเปิดฝายชะลอน้ำ พร้อมปลูกป่าปลูกหญ้าแฝก […]

ประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายอบรมการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา (แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง)

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนา […]