วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการพร้อมด้วยพนักงาน ลูกจ้าง ได้ร่วมประชุมประจำเดือน ณ หอประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร