วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการพร้อมด้วยพนักงาน ลูกจ้าง ได้ร่วมประชุมประจำเดือน ณ หอประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

 

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ต้อนรับคณะจากสะหวันนะเขต และจากจังหวัดกวางตรี เยี่ยมชมวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 27 สิงหาคม 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดโครงการธรรมมะสำหรับเยาวชนก้าวพ้นยาเสพติดในสถานศึกษา ณ วัดป่าวิเวก อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

       

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 นายทวีศักดิ์ ประทุมลี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สมัยสามัญ ประจำ 2559 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 โดยมีนายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดหาร และนางสาวปัทมา จันทพันธ์ เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร – ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร – สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร และ สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ร่วมจัดงานสภากาแฟ โดยนายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานสภากาแฟ ณ ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร

       

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 นายทวีศักดิ์ ประทุมลี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สมัยสามัญ ประจำ 2559 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 โดยมีนายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดหาร พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

       

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฎิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร